Thursday, November 09, 2006

 

vetit e ujit

vetit e ujit janë kalon prej gjendjes së lëngët në gjendje të ngurtë dhe të gaztë, është pa ngjyrë pa erë pa ngjyrë

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?